Maya and Alice are from Odessa. The beautiful Ukrainian city at the Northwestern shore of the Black Sea, known as the "Pearl by the Sea". What used to be the third most populous city in Ukraine, but also a strategically important part of Ukraine for the Russians to take over. On February 24 early in the morning, airstrikes were raining over the city, and it changed Maya and Alice’s lives immediately.

Leaving Odessa

As the war grew worse, they managed to stay for a few days in their own apartment but had no possibility of seeking shelter. Maya decided it was time to leave the country and began their escape together with thousands of other people. They were heading for Poland. For two days, they were going by train. “It was like hell,” Maya explains about the overcrowded situation in the train where people could barely stand.

Maya

It was like hell!

After the long and terrifying journey, they got to safety in Poland. They crossed the border by train in Medyka and were able to disembark the train at the station in Przemyśl shortly after.  Volunteers took them to a temporary makeshift camp at a local school where they could rest and had a chance to figure out a plan.

Destination Germany

Today, more than 6 months later, Maya and Alice are in Germany. Alice just started in a German school. They don’t know when it will be possible to go back.

About Brothers & Sisters

A photo exhibition in response to the war in Ukraine

On 24 February 2022 Russia invaded Ukraine. Since then millions of people have fled the war. The conflict is becoming increasingly deadly and as of August 2022, 6,6 million Ukrainians have already left the country. Many more have been internally displaced. Mainly women with children and elderly are leaving Ukraine while men between the ages of 18 and 60 have to stay to defend their country.

 

The war has consequences well beyond Ukraine and has a negative effect on European and global society at large. Latvia and other countries in the region have opened their borders to receive refugees from the conflict with at present 36,500+ Ukrainians registered in Latvia.

 

This exhibition tells the stories of some of the people who have made the journey from Ukraine to Europe. The idea is to offer a space for you to meet our fleeing ‘brothers and sisters’ and listen to their experiences. To create opportunities for reflection and positive dialogue. And to inspire feelings of solidarity and empathy.

 

In times of war and crisis, the human experience is often reduced to numbers and statistics; it is difficult to conceptualise the idea of more than 6 million people fleeing their homes and families.

Brothers & Sisters strives to show each human as an individual person with a name, a face and a story.

 

selection of stories

 

Portraits & stories by Martin Thaulow
Translations & Coordination Danish Cultural Institute in Estonia, Latvia and Lithuania
Embassy of Denmark, Latvia

Support our work

Brāļi un māsas

Maija un Alise

(28 / 6) no Odesas, Ukrainā

Support Ukraine - Refugee Today

Maija

Mēs tagad esam drošībā. Paldies visiem, kas palīdz… Paldies!

Maija un Alise ir no Odesas. Tā ir skaista pilsēta Ukrainā Melnās Jūras ziemeļrietumu krastā, dēvēta arī par “Pērle pie jūras”. Vieta, kas agrāk bija trešā visapdzīvotākā pilsēta valstī, šobrīd ir stratēģiski svarīgs punkts Ukrainā, ko Krievija vēlas pārņemt. 24.februāra rītā bumbas un raķetes lija no debesīm pār pilsētu, un tas vienā mirklī izmainīja Maijas un Alises dzīvi.

Pamest Odesu

Kara darbībai saasinoties, dažas dienas viņām izdevās palikt savā dzīvoklī, jo viņām nebija iespējas meklēt patvērumu citur. Maija izlēma, ka ir laiks pamest valsti un uzsāka bēgļu gaitas kopā ar tūkstošiem citu cilvēku. Viņas devās uz Poliju. Divas dienas viņas brauca ar vilcienu. “Tā bija elle,” Maija paskaidroja situāciju pārpildītajā vilcienā, kurā cilvēkiem knapi pietika vietas stāvus.

Maija

Tā bija elle!

Pēc gara un šausminoša ceļojuma, viņas ieradās drošībā Polijā. Maija un Alise šķērsoja robežu Medikā ar vilcienu, kur viņām izdevās izkļūt no pārpildītā vilciena Premislas stacijā. Brīvprātīgie māti ar meitu aizveda uz pagaidu bēgļu nometni vietējā skolā, kur viņas varēja atpūsties un apdomāt savus turpmākos plānus.

Galamērķis - Vācijas

Šobrīd, vairāk kā 6 mēnešus vēlāk, Maija un Alise ir Vācijā. Alise ir tikko sākusi mācības Vācijas skolā. Viņas nezina, kad varēs atgriezties mājās.

Par izstādi BRĀĻI UN MĀSAS

Foto izstāde reaģējot uz karu Ukrainā

2022. gada 24.februārī Krievija iebruka Ukrainā. Kopš šīs dienas miljoniem cilvēku ir bēguši no kara. Aizvien vairāk dzīvību tiek zaudētas konflikta rezultātā, un līdz 2022.gada augustam 6,6 miljoni ukraiņu ir pametuši savu valsti. Vēl vairāk ir pārvietojušies valsts iekšienē. Lielākoties sievietes ar bērniem un vecāka gada gājuma cilvēki pamet Ukrainu, kamēr vīrieši vecumā starp 18 un 60 paliek, lai aizstāvētu savu valsti.

 

Karš atstāj sekas daudz tālāk par Ukrainas robežām un tam ir negatīvas sekas gan uz Eiropas, gan uz visas pasaules sabiedrību. Latvija, tāpat kā daudzas citas valstis, ir atvērusi savas robežas, lai uzņemtu Ukrainas kara bēgļus, un šobrīd Latvijā ir vairāk nekā 36 500 ukraiņu, kas meklē šeit patvērumu.

 

Izstāde atklāj to dažu cilvēku stāstus, kuri ir mērojuši ceļu no Ukrainas uz Eiropu. Mūsu ideja ir piedāvāt telpu, kurā var satikt mūsu bēgošos “brāļus un māsas” un sadzirdēt viņu pieredzes. Radīt iespēju pārdomām un pozitīvam dialogam. Kā arī iedvesmot solidaritātes un empātijas jūtas.

 

Kara un krīzes laikos cilvēku pieredzes bieži vien tiek pārvērstas skaitļos un statistikās. Ir ārkārtīgi sarežģīti aptvert domu, ka vairāk nekā 6 miljoni cilvēku bēg prom no savām mājām un pamet ģimenes.“Brāļi un māsas” cenšas parādīt katru cilvēku kā individuālu personību ar vārdu, seju un savu stāstu.

 

Stāstu izlase

 

Portretu un stāstu autors Martin Thaulow
Tulkojums Dānijas Kultūras institūts un Dānijas vēstniecība Latvijā

Support our work